Məhsullar-Təkviyyəli paket

    Təkviyyəli paketlər – paket istehsalında ən mürəkkəb növ hesab edilir. Təkviyələrin (dəstəklərin) bir neçə modifikasiyası olur. Dəstəklər həm bərkidilmiş (qaynaq edilmiş və yapışqanlı) və bərkidilməmiş formada ola bilər.

   “Samuray” firmasında qaynaq edilmiş təkviyəli paketlərdən əlavə dəstəyi yapışqanlı paketlər də istehsal edilir. Bu növ paketlərin üstünlüyü ondan ibarətdir ki, görünüşü əvvəlkilərə nisbətən daha səliqəli olmaqla yanaşı, həmçinin keyfiyyətdə də üstündür.  

 

 

 

 • BMW

 • Levis Orginal

 • Calvin Klein

 • Nissan

 • Dreams

 • Viktoriya

 • Motosiklet

 • Red Blue

 • Melek

 • Çobanyastığı

 • Blue Jeans

 • Versace

 • Kürk

 • Levis & Wrangler

 • Jeans

 • Bantik